Laarzen

❁ Inhérence ❁

Laarzen, kort of erg lang?

Met lage of hoge hak?

Sober of erg fantasierijk?

Laat die winter nu maar komen!